Kursplan

SAMARBEID OG NÆRKONTAKT MED NATUREN

Samarbeid og nærkontakt med naturen står sentralt når du er på leirskole hos oss på Varden Fjellskole. Her på Spiterstulen vil du befinne deg midt inne i Jotunheimen midt mellom Glittertind og Galhøpiggen.

~*~

Spiterstulen ligger i Visdalen som strekker seg helt fra Bøverdalen. I området rundt Spiterstulen er det frodig og lunt og gir muligheter for mange aktiviteter på de dagene været ikke tillater aktiviteter andre steder i området.

Kursplan:

Kursopplegget på Varden går over 6 dager:

1. dag: ankomst og innkvartering (ca kl. 17.00). Ordensregler, vakter og timeplan. Prat om stedet og miljøet.

2. dag: Far etter folk – lett tur til gamle tufter og på gamle stier. Ferdsel og fjell-liv i framfarne tider.

3. dag: På nye veier – med tau og isøks til is-formasjoner på Svellnosbreen. fra istid til turisme. Nyttig og unytting bruk av fjellet. Naturvett og naturvern.

4. dag: Hvis uhellet er ute. Aktuell helselære, førstehjelp med nød transport. Rasfare og nød situasjoner. Fjellvettreglene.

5. dag: Utenfor veg og varde. Med kjentmann på dagstur, f.eks. til Galhøpiggen eller til øvelse i ukjent terreng med kart og kompass.

6. dag: Avslutning og avreise (ca. kl. 11)

Andre aktiviteter

På vinterkursene blir det dessuten samtale om skiutstyr og smørning, samt rettleiing og øvelse i terrengteknikk og fjellskiløping. Etter turene kan elevene benytte badeavdeling med 5 x 10 m. basseng. Av andre fritidstilbud kan nevnes: bordtennis, kurong og skitrekk. Vi legger stor vekt å å skape et miljø der elevene deltar i meningsfylte aktiviteter også i fritiden. Om kveldene samles vi med sang, musikk, lek og dans. Klassene har etter tur ansvaret for underholdeningen.

Våre lærere og instruktører

har i tillegg til turlederansvaret, som oppgave å stimulere elevenes interesse og følelse for natur og friluftsliv og å lære elevene elementære regler for sikkerhet i fjellet og respekt for fjellet.

Klasselærerne

assisterer ledere og vertskap. Hovedansvaret ligger på forarbeid, noe som er vesentlig for elevenes utbytte av kurset. Med tanke på etterarbeid forberedes oppgaver, gruppedeling osv.

Elevene

holder selv sine rom i orden og får også delta i forskjellig husarbeid som servering, rydding og kjøkkenteneste. Forøvrig skal elevene rette seg etter skolens reglement og ledernes bestemmelser.

Turene

er lagt opp etter elevenes alder og kondisjon. Vi legger ikke vekt på prestasjoner, men samvær og turglede. Elever som ikke skal delta i fysisk aktivitet må ha legeattest.