Leirskoledagboken

Spiterstulen samarbeider med Foto Norden om å lage leirskoledagbok av bildene etter oppholdet.

Leirskolen låner ut kameraer til besøkende skoler, og både elever og lærere tar bilder gjennom oppholdet. Ved oppholdets slutt sendes alle bildene til Foto Norden som lager en bok på opptil 60 sider (ca 180 av de beste bildene) sammen med tekster fra hver dag. Boken tilbys elevenes foresatte etter oppholdet, Fot Norden sender ut e-post til foresatte med innlogging for individuell bestilling av boken til gjennomsyn før evt kjøp.

Jo større leirskoleopplevelse, dess mer etterspurt er Leirskoledagboken.

Gratis eksemplar til medfølgende lærer. Prisen på boken er kr 399 inkl porto. Fri retur innenfor 30 dager. Kontaktinfo Foto Norden: